LISTOPAD 2020

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEKSOBOTANIEDZIELA
1
10-18 KC+ADA
2
8-16 ADA
9-12 KSC
12-20 KM
14-20 OLA W

3
8-14 KM
9-13 KSC
14-20 AK+ADA
4
8-14 ADA +KM
14-20 AK +OLA W
5
8-14 KM+ADA
14-20 OLA W+AK
6
8-14 KS
12-20 OLA W.
14-20 AK
7
8-13 KSC
8-15 ADA
13-20 KM
15-20 KC
8
10-18 KSC+ADA
9
8-14 AK+OLA W
14-20 ADA +KM
10
8-14 OLA W
9-13 KSC
14-20 ADA+AK
11
10-18 AK
12
8-14 OLA W
9-13 KSC
14-20 KM+ADA
13
8-13 OLA W
9-13 KSC
12-20 AK+ADA
14
8-14 OLA W
8-13 KSC
14-20 KM+KC
15
10-18 KM+OLA W.
16
8-16 KM+ADA
14-20 OLA w
16-20 KSC
17
8-14 KM
9-13 KSC
14-20 AK+ADA
18
8-14 KM
12-20 OLA W.
14-20 AK
19
8-14 ADA+KM
14-20 AK+OLA W.
20
8-14 OLA W
9-13 KSC
14-20 AK
15-20 KC
21
8-15 OLA W
9-13 KSC
15-20 KC
13-20 ADA
22
10-18 KM+ADA
23
8-14 AK
12-20 KM
14-20 ADA
24
8-14 AK
9-13 KC
13-20 ADA
14-20 KM
25
8-14 AK
8-16 OLA W.
14-20 ADA
16-20 SC
26
8-14 KM
12-20 OLA W.
14-20 ADA
27
8-15 OLA W
8-16 AK
14-20 KM
16-20 KSC
28
8-12 KSC
8-14 OLA W.
12-20 KM+ADA
29
10-18 OLAW+KC
30
8-14 ADA
8-16 KM
14-20AK
16-20 KSC
Legenda:

KSC lek. wet. specjalista radiolog Karolina Chłopecka
KC lek. wet. specjalista chirurg Karol Chłopecki
AK lek. wet. Aleksandra Krawczyk
KMN lek. wet. Karolina Mrukowicz-Nędzi
ADA lek. wet Adrianna Myszkowska
OLA W. lek wet. Aleksandra Woźniak