SIERPIEŃ 2020

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEKSOBOTANIEDZIELA
1
8-14 KSC+OLA
15-20KC
2
10-18 KM+KSC
3
8-15 JGG+OLA
13-20 KM+ADA
4
8-13 KSC
10-18 OLA
13-20 KM
5
8-13 KSC
10-18 ADA
13-20 KM
6
8-13 KC
10-18 OLA
13-20 JGG
7
8-15 JGG
8-15 OLA
15-20 KC+ADA
8
8-15 JGG+OLA
15-20 ADA+KC
9
10-18 KSC+ADA
10
8-13 KC
8-15 ADA
13-20 JGG
15-20 KSC
11
8-15 JGG+ADA
13-20 OLA
15-20 AK
12
8-13 KC
8-15 OLA
13-20 JGG
15-20 KSC
13
8-14 ADA
8-15 JGG
14-20 AK+OLA
14
8-13 KSC
8-14 AK
13-20 JGG
15-20 KC
15
10-18 AK+ADA
16
10-18 AK+OLA
17
8-13 ADA
8-15 KM
13-20 JGG
15-20 OLA
18
8-15 AK
13-20 JGG+KM
19
8-15 KM
13-20 AK
15-20 ADA
20
8-15 AK+ADA
13-20 JGG+OLA
21
8-13 KM+ADA
13-20 JGG+OLA
22
8-15 ADA+KM
13-20 AK+OLA
23
10-18 AK+OLA
24
8-13 KC
8-15 AK
15-20 KSC
13-20 JGG
25
8-15 AK+JGG
14-20 KM+ADA
26
8-13 KSC
8-15 AK
15-20 KC+OLA
27
8-15 JGG
13-20 KM+ADA
28
8-15 JGG+ADA
13-20 KSC+AK
12-20 OLA
29
8-13 KC=OLA
30
10-18 KM+JGG
31
8-13 KC
8-15 JGG
13-20 OLA
15-20 KSC
Legenda:

KS lek. wet. specjalista radiolog Karolina Chłopecka
KC lek. wet. specjalista chirurg Karol Chłopecki
MB lek. wet. Magdalena Bednarska
AK lek. wet. Aleksandra Krawczyk
ADA lek. wet. Adrianna Myszkowska
KM lek. wet. Karolina Mrukowicz-Nędzi
JGG lek. wet. Joanna Gogół-Gierczak (obecnie na zwolnieniu)
OLA lek. wet Aleksandra Woźniak