LISTOPAD2018

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEKSOBOTANIEDZIELA
1
7-14 KM
14-22 AK
14-22 BF
2
7-15 AK
14-22 KC+KM
3
7-14 KM
9-14 KSC
14-22 BF
4
7-14 KSC
7-15 BF
14-22 KM
15-22 KC
5
7-15 KM
14-22 JGG
15-22 BF
6
7-15 JG
9-14 KSC
14-22 BF
15-22 KC
7
7-15 JGG
9-14 KSC
14-22 BF+AK
8
7-14 KM
14-22 BF+AK
9
7-14 KM
9-14 KSC
14-22 BF+AK
10
7-15 AK
14-22 KM+JGG
11
7-15 AK
9-14 KSC
14-22 JGG+KM
12
7-15 BF
14-22 JGG+KM
13
7-15 BF
14-22 JGG+KSC
14
7-15 AK
9-14 KSC
14-22 JGG+BF
15
7-15 AK
9-14 KSC
14-22 KM
15-22 KC
16
7-15AK
7-14 KSC
14-22 KM
15-22 KC
17
7-15 JGG+AK
14-22 BF+KM
18
7-15 JGG+AK
14-22 BF+KM
19
7-15 JGG
9-14 KSC
14-22 BF+KM
20
7-15 JGG
13-22 KM
14-22 BF
21
7-15 AK
9-14 KSC
14-22 JGG
15-22 KC
22
7-14 KM
14-22 JGG
14-22 AK
23
7-15 BF+AK
14-22 JGG
15-22 KC
24
7-15 BF
14-22 KSC +AK
25
7-14 BF
9-14 KSC
14-22 KM
14-22 AK
26
7-15 JGG
9-14 KSC
14-22 AK+BF
27
7-14 KM
7-15 JGG
14-22 AK
15-22 KC
28
7-15 JGG
7-14 KM
14-22 AK
15-22 KC
29
7-15 AK
9-14 KSC
14-22 BF
14-22 JGG
30
7-14 KSC
14-22 BF+JGG
Legenda:

KSC lek. wet. specjalista radiolog Karolina Chłopecka
KC lek. wet. specjalista chirurg Karol Chłopecki
AK lek. wet. Aleksandra Krawczyk
BF lek. wet. Barbara Firlej
DS lek. wet. Dominika Szatkowska
KMN lek. wet. Karolina Mrukowicz-Nędzi
AG lek. wet. Anna Gniadek (Kraszewska)
JGG lek. wet. Joanna Gogół-Gierczak

Grudzień 2018

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEKSOBOTANIEDZIELA
1
7-14 KM
14-22 BF+ KC
2
7-14 KSC
14-22 BF+KM
3
7-14JGG
10-14 KSC
14-22 BF
15-22 KM
4
7-15 AK
14-22 JGG
15-22 KM
5
7-15 AK
14-22 JGG+KM
6
7-14 KSC
14-22 AK+KM
7
7-14 BF
14-22 AK
15-22 KSC
7-14 BF
14-22 AK+ JGG

9
7-14 BF
14-22 AK+JGG
10
7-15 KM
14-22 BF+KSC
11
7-15 KM
14-22 BF+ JGG
12
7-15 KM
14-22 AK+JGG
13
7-14 KSC
14-22 AK
15-22 JGG
14
7-14 BF
14-22 AK
15-22 JGG
15
7-15 KM
9-14 KSC
14-22 BF+AK
16
7-15 AK
14-22 BF+KM
17
7-15 JGG
14-22 KM+BF
18
7-15 JGG
14-22 KM
15-22 KC
19
7-14 KSC
14-22 JGG+AK
20
7-14 ksc
14-22 AK+JGG
21
7-15 AK
14-22 KM
15-22 BF
22
7-15 AK
9-14 KSC
14-22 KC
15-22 BF
23
7-14 JGG
14-22 AK
15-22 BF
24
7-16 AK+KC
25
8-15 AK
14-20 JGG
26
8-15 BF
14-20 KM
27
7-15 BF
9-14 KSC
14-22 JGG+KM
28
7-14 KM
14-22 AK
15-22 JGG
29
7-15 BF
14-22 AK
15-22 JGG
30
7-14 KM
14-22 KC+JGG
31
7-15 BF
10-14 KSC
14-22 JGG
15-22 KM
Legenda:

KS lek. wet. specjalista radiolog Karolina Chłopecka
KC lek. wet. specjalista chirurg Karol Chłopecki
MB LEK. WET. Magdalena Bednarska
AK lek. wet. Aleksandra Krawczyk
BF lek. wet. Barbara Firlej
KM lek. wet. Karolina Mrukowicz
JGG lek. wet. Joanna Gogół-Gierczak