Marzec 2020

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEKSOBOTANIEDZIELA
1
10-18,00 AK+BF
2
7-14 KM+BF
14-22 AK+JGG
3
7-14 KM
9-13 KSC
14-22 AK+JGG
4
7-14 KM
9-14 KSC
14-22 AK+JGG
5
7-15 BF
9-13 KC
14-22 JGG
15-22 KSC
6
7-15 JGG
9-14 KSC
14-22 AK
15-22 BF
7
7-14 KM
9-14 KC
14-22 AK
15-22 BF
8
10-18 BF+KM
9
7-14 BF
9-14 KSC
14-22 JGG+KM
10
7-15 AK
9-14 KC
14-22 JGG
15-22 KM
11
7-15 KM
9-14 KSC
14-22 AK
15-22 KC
12
7-14 KSC
14-22 AK+BF
13
7-15 JGG+AK
14-21 KC
15-22 BF
14
7-15 JGG
9-14 KSC
14-22 AK
15-22 BF
15
10-18
\
Legenda:

KSC lek. wet. specjalista radiolog Karolina Chłopecka
KC lek. wet. specjalista chirurg Karol Chłopecki
AK lek. wet. Aleksandra Krawczyk
BF lek. wet. Barbara Firlej
KMN lek. wet. Karolina Mrukowicz-Nędzi
JGG lek. wet. Joanna Gogół-Gierczak