Czerwiec 2019

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEKSOBOTANIEDZIELA
1
7-15 BF
9-14 KSC
14-22 JGG
15-22 KC
2
9-15 BF
14-20 KSC
3
7-15 KM+BF
14-22 JGG+AK
4
7-15 BF
9-14 KC
14-22 JGG+AK
5
7-15 KM
14-22 JGG+AK
6
7-15 BF+AK
14-22 JGG
13-22 KM
7
7-15
14-22 BF
13-22 KM
8
7-15 JGG
9-14 KSC
14-22 BF
15-22 KC
9
9-13
PIKNIK Z OKAZJI 10'URODZIN
10
7-15 KM
14-22 BF
15-22 AK
11
7-16 KM
14-22 BF
15-22 AK
12
7-15 KM
14-22 BF+JGG
13
7-15 KM+KC
14-22 BF+JGG
14
7-14 KSC
14-22 AK+JGG
15
7-15 KSC
14-22 AK+JGG
16
9-15 JGG
14-20 AK
17
7-16 KM
14-22 BF
16-22 KSC
18
7-15 KM+KC
14-22 BF+JGG
19
7-15 AK+JGG
14-22 BF
16-22 KSC
20
11-15 AK
13-20 KM
21
7-15 AK
9-14 KC
13-22 KM
14-22 JGG
22
7-15 BF
14-22 AK
15-22 JGG
23
9-14 BF
13-20 KM
15-20 JGG
24
7-15 KM
14-22 BF
15-22 JGG
25
7-15 KM
14-22 BF
15-22 AK
26
7-15 JGG
14-22 BF
15-22 AK
27
7-15 JGG
14-22 KM+AK
28
7-15 JGG
14-22 KM
15-22 AK
29
7-15 7-15 BF
14-22 AK
15-22 JGG
30
9-15 KM
14-20 BF
Legenda:

KSC lek. wet. specjalista radiolog Karolina Chłopecka
KC lek. wet. specjalista chirurg Karol Chłopecki
AK lek. wet. Aleksandra Krawczyk
BF lek. wet. Barbara Firlej
DS lek. wet. Dominika Szatkowska
KMN lek. wet. Karolina Mrukowicz-Nędzi
AG lek. wet. Anna Gniadek (Kraszewska)
JGG lek. wet. Joanna Gogół-Gierczak